آکادمی الف جیم


دانش سلامتی و تناسب اندام در حقیقت ترکیبی از علوم متفاوتی از جمله : پزشکی و داروشناسی، تغذیه نوین بر پایه شناخت جز به جز مواد غذایی و سیستم های تغذیه ای در جهت نیاز های متعدد افراد مختلف در حوزه سلامتی و ورزش ، فیزیولوژی و مهارت های فردیست.
در طی 15 سال کار با هزاران مراجعه کننده مختلف و نتایج بسیار موفقیت آمیز بکارگیری دانش روز در تغذیه و ورزش و ایجاد ارتباط بین علوم مختلف و تدوین و ابداع روش جدید و بی سابقه در حوزه ورزش و سلامتی بر آن شدیم که این دانش را به ترتیب در 3 سطح پایه ، میانی و تخصصی در یک سیستم آموزش کاربردی به دیگران انتقال داده و در جهت ارتقای سطح دانش در عموم جامعه ، ورزشکاران و مربیان علاقه مند به یادگیری هرچه سریعتر و موثرتر در یک مجموعه مدون و بصورت غیرحضوری در اختیار بگذاریم.

1- ما در الف جیم با تلفیق علم خالص و تجربه 15 ساله به دانش جدید و روشهای بی سابقه بی همتایی رسیده ایم که به وسیله آن زندگی صدها نفر را متحول نموده ایم ولی این کافی نیست. در الف جیم آکادمی در پی آشنا کردن علاقه مندان با مبانی صحیح آن و ایجاد شناخت صحیح از بدن و کارکردهای آن و ایجاد توان برنامه ریزی شخصی برای افراد در سطوح ابتدایی آکادمی هستیم.

2- هدف نهایی ما ایجاد یک تیم تخصصی و ورزشی قدرتمند و متعهد در سطوح نهایی الف جیم آکادمی با امکان کار تیمی و ارتقای نامحدود دانش و فراهم شدن زمینه همکاری این افراد متخصص در یک تیم کاری و امکان ارائه این روشها به طیف بسیار گسترده تری از جامعه به واسطه این تیم می باشد.