الف جیم آکادمی


در اینجا یک مربی ، ورزشکار، مجهز به دانش الف جیم تبدیل میشوید یک رویکرد نوین، بی نظیر و علمی به سلامتی، تناسب اندام و ورزش با هدف ارتقای علمی و حرفه ای وتبدیل شدن به یکی از با دانش ترین افراد در این حیطه


برنامه خصوصی
الف جیم


در طول سالها با در هم آمیختن علم نوین و تجربه کار با هزاران نفر با مسایل متفاوت و متعدد سلامتی ، تناسب اندام و زمینه های مرتبط و سعی در حل چالش ها با رویکرد علمی ، الف جیم به یک روش منحصر به فرد در رسیدن هرچه سریعتر افراد به اهدافشان در حیطه تناسب اندام رسیده استبرای دریافت برنامه اختصاصی وفرد به فرد از تیم تخصصی الف جیم روی دکمه ثبت نام و درخواست برنامه کلیک کنید